Serbian federation for Company sports

                                   СРПСКА ФЕДЕРАЦИЈА КОМПАНИЈСКОГ СПОРТА

 

 

 

          

 

 11000 BEOGRAD.Terazije 38. tel.060 114344, 063 208602

t.rn._______________   ПИБ: 110839150, МБ 28712332

E-mail:  kompanisport@gmail.com, serbiancompanysport@gmail.com

 

 

ПРОГРАМ РАДА

СРПСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА КОМПАНИЈСКИ СПОРТ

За 2020  годину

 

 

Подручје спортске рекреације у компанијама Србије, заснива се на редовним, систематским, научно утврђеним програмима, заснованим на објективним и субјективним потребама и интересима учесника, остварујући највише здравствено-превентивне, социо-психолошке и друге позитивне ефекте. Област спортске рекреације карактерише, пре свега, специфична структура програма, која је прилагођена потребама компанија и интересима корисника свих узраста, различитих нивоа способности и здравља, све у функцији одржавања радне способности што је и захтев послодавца.

Пратећи тренд развоја компанијских спортова на националном и европском плану, Српска федерација компанијског спорта у наредној 2020.години предвиђа програме који ће унети новине и побољшати садржај активности запослених у компанијама на пољу рекреације.

Српске компаније, које су оснивачи или суоснивачи Српске федерације за компанијски спорт, препознале су потребу и шансу да кроз предложене програме запосленима омогуће додатне саджаје који њима значе задовољство, а компанији бољи радни учинак и већи профит.

Још су стари римљани схватили да народу, поред хлеба, треба и игара и у том смислу правили спектакле и улагали у физичку припрему као услов за очување снаге и здравља ради успешнијих ратовања. Савремени свет под тим подразумева свакодневну организовану активност у спорту и рекреацији зарад очувања здравља, пов ећану продуктивност и продужење животног века.

 

 

 

ПРОГРАМИ:

 

  1. БАЛКАНСКИ СКИ ФЕСТИВАЛ – КОПАОНИК 2020.

 

 

Ово је манифестација на којој учествују компаније из региона, пре свега Србије, Црне Горе,

Северне Македоније, Румуније, Бугарске, Грчке и Турске.

Време одржавања: 11-15.МАРТ 2020.године

Предвиђен број: око 400-учесника.

Цена програма: 8.000.000,-динара

Сопствени приходи: 6.500.000.-динара

Потребна средства: 1.500.000.-динара

 

За реализацију овог програма фирмирати Организациони одбор, који ће у сарадњи са струковним организацијама наведених земаља извршити квалитетне припреме и обезбедити масовност

 

 

 

 

 

 

 

  1. ДАНУБЕ ФЕСТ – ДУНАВСКИ СУСРЕТИ 2020

Ово је манифестација од посебног узначаја и подржавају је компаније подунавских земаља, пре свега Немачке, Аустрије, Чешке, Словачке,Мађарске, Румуније и Бугарске, а Србија као домаћин је организатор и  у овом програму налази свој пропагандни и промотивни значај.

Место одржавања: Доњи Милановац, хтл. ,,Лепенски вир,,

Време одржавања: 24-28.јуни 2020.године

Предвиђен број: око 200-учесника.

Цена програма: 4.000.000,-динара

Сопствени приходи: 3.000.000.-динара

Потребна средства: 1.000.000.-динара

 

За реализацију овог програма укључити Заједницу подунавских земаља и надлежно Министартство Републике Србије.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    БАЛКАНСКИ ЛЕТЊИ ФЕСТИВАЛ

            АЛБЕНА ФЕСТ 2020

БУГАРСКА 04-09-јуни 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Међународни балкански отворени фестивал рекреације и здравља одржава се традиционално по 15.ти пут на којем учествују радници Србије од 2004 године у континуитету. Значај ове манифестације је вишетрук, између осталог и због упознавања и прошириванја контаката и пријатељства међу суседфним земљама, а у досадашњим контактима било је братимљења, склапање трајних пријатељстава и остваривање дугорочне сарадње не само на спортско-рекреатиувном, већ и на пословном нивоу.

Место одржавања: туристички комплекс АЛБЕНА – Бугарска

Време одржавања:  04-09-јуни 202

Предвиђен број: око 150-учесника.

Цена програма: 4.500.000,-динара

Сопствени приходи: 3.500.000.-динара

Потребна средства: 1.000.000.-динара

 

За реализацију овог програма укључити Балканску асоцијацију за раднички спорт.

Савез за рекреативни спорт Србије и компаније које нажуинтерес.

 

 

 

 

СРПСКА ФЕДЕРАЦИЈА ЗА КОМПАНИЈСКИ СПОРТ планира своје учешће и на САЈМУ СПОРТА 2020. Како до сада нисмо били присутни, жеља је да се на овој значајној манифестацији промовишремо јавности са својим програмима и делатистима у оквиру програма спорта и рекреације у компанијама Србије. Као

Нова организација у области спорта и рекреације, намеже се потреба изградње основне организационе структуре, учлањење што већег броја компанија као осниваче или суосниваче Федерације и представити

На Сајму, као кровни носиоц спорта и рекреације у Компанијама Србије.

 

За ову манифестацију су потребна нова средства којима Федерација не располаже.

Место одржавања: Београдски сајам

Време одржавања:  новембар 2020

Предвиђен број:

Цена програма: 500.000,-динара

Сопствени приходи

 Потребна средства: 500.000.-динара

 

 

 

ТРИЛАТЕРАЛНИ СПОРТСКИ СУСРЕТИ

 Србија-Грчка-Северна Македонија

 

 

Ово је нови програм на спортском, али и на туристичком плану и у тренду је најновијих настојања да се сарадња ове три земље унапреди.

 

Потребно је извршити припреме за потписивање споразума о сарадњи са Београдом, Солуном и Скопљем, а у припремном периоду утврдити циљеве и задатке, који би, пре свега, представљали спортске сусрете сваке године на другом месту и у другој од држава потписница.

 

Ово подразумева сарадњу са организацијама које се баве програмима компанијског спорта у градовима означеним у овом предлогу.

 

Место одржавања: наизменично БЕОГРАД-СКОПЉЕ-СОЛУН

Време одржавања:  септембар 2020

Предвиђен број:

Цена програма: 1.000.000,-динара

Сопствени приходи

 Потребна средства: 1.000.000.-динара

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

-Укупни приходи од програма…………… 16.000.000,оо динара

                             -Укупни трошкови програма………………  19.500.000,оо динара

                             – Укупни функционални расходи………..     4.750.000,оо динара

                             – Разлика трошкова над приходима……..   8.250.000,оо динара

 

             16.05.2019                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ФЕДЕРАЦИЈЕ

БЕОГРАД                                                                                                Велизар Ђерић