Српска федерација компанијског спорта поседује одговарајући пословни простор, пов- решине око 30.м2,  који задовољава све критеријуме Закона о раду и Уредбе о пословном простору. Просторије су у закупу по основу Уговора о закупу на неодређено време-

ПРИЛОГ: Уговор о закупу.

Предњи део простора је канцеларија за 2.радна места и простором за странке, опремљен канцеларијским намештајем.

У другом делу је клупска просторија за разговоре и рад.

Поседује санитарни чвор, савремено опремљен.

Приступ простору је из пасажа, ул.Теразије 36-3

ПРИЛОГ: фотографије ентеријера и екстеријера.

 

 

 

 

УЛАЗ ИЗ ПАСАЖА

 

                            УНУТРАШЊИ ИЗГЛЕД ДЕЛА ПРОСРТОРИЈА

                                                         ЕКСТЕРИЈЕР ПРОСТОРА

 

 

Канцеларија је, поред потребног намештаја, и клима уређаја, опремљена одговарајућом техником за рад:

  • Два рачунара
  • Штампач
  • Фотокопир,
  • Скенер,
  • Фиксни телефон,
  • Интернет веза

П.с.

Уз ов ај документат недостаје Решење републичког спортског ијнспектора, па же бити достављен као АНЕКС.

 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К,

Велизар Ђерић