Оснивачки акт

У складу са одредбама члана 38. и 39. Закона о спорту („Службени лист РС“, бр.10/16), на оснивачкој скупштини одржаној дана 28.05.2018.године, у Београду усвојен је следећи:

ОСНИВАЧКИ АКТ
Српске федерацијe компанијског спорта

Оснивачи:

 1. Висока школа социјалног рада са седиштем у Београду, улица Теразије бр. 34
 2. Београдски сајам, са седиштем у Београду, улица Бул. Војводе Мишића 14;
 3. Компанија ,,Новости,, АД са седиштем у Београду, Трг Николе Пашића 7
 4. Предузеће за угоститељство, туризам и трговину САЈАМ доо, Београд (Савски Венац) са седиштем у Београду, Булевар Војводе Мишића бр.14;
 5. АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ са седиштем у Београду, Рузвелтова

оснивају  удружење Српска федерација компанијског спорта (у даљем тексту: Федерација) са седиштем у Београду, Булевар Војводе Мишића бр.14.

Оснивачки акт можете преузети као PDF:

ОСНИВАЧКИ АКТ

Федерација се оснива ради остваривања следећих циљева:

Члан 1.

Циљ Федерацијe је да:

 • Промовише компанијски спорт;
 • Понуди широк спектар догађаја у компанијском спорту;
 • Промовише физичке активности;
 • Промовише здравље и кретање;
 • Нагласи рекреативни карактер компанијског спорта;
 • Стимулише опште здравље и кретање кроз компанијски спорт;
 • Покрене креативни развој у компанијском спорту;
 • Организује националне и међународне догађаје у компанијском спорту;
 • Ствара услове за стални развој и унапређење компанијског спорта у области спортске рекреације, а нарочито у:
 • Компанијама, предузећима и установама;
 • Дечијим установама, школама и факултетима;
 • Спортско-рекреативним и фитнес центрима без обзира на облик власништва;
 • Спортско-рекреативним, феријалним и другим организацијама и институцијама које раде на остваривању програма компанијског спорта;
 • Масовним спортско-рекреативним такмичењима и манифестацијама;

Федерација је  некомерцијална организација која делује само у интересу својих чланова.

Члан 2.

Циљеве, потребе и интересе из претходног члана, Федерација остварује у сарадњи са чланицама кроз:

 • Развој компанијског спорта широм Србије;
 • Сталну промоцију и популаризацију компанијског спорта;
 • Редовну и периодичну размену информације везаних за компанијски спорт;
 • Побољшање унутрашње и спољне комуникације;
 • Повећање броја својих чланица;
 • Организовање редовних конференција у вези са здрављем и кретањем;
 • Ширење и унапређивање националне и међународне сарадње у области компанијског спорта;
 • Предлагање својих годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес компанијског спорта у области спортске рекреације за финансирање из јавних прихода у складу са Законом о спорту;
 • Организовање спортских манифестација и такмичења у компанијском спорту (Компанијске спортске игре Србије) и посебних спортских догађаја сваке године;
 • Заступањем заједничких интереса чланица према органима државне и локалне управе, али и интересе према другим савезима и привредним субјектима.
 • Остваривањем сталне сарадње са EFCS *( Европском Федерацијом компанијског Спорта) и WFCS *(Светском Федерацијом Компанијског Спорта );
 • Друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Федерације као и остваривању положаја утврђеног стратегијом развоја спорта у Републици Србији.

Остваривање циљева Федерације се ближе регулишу одговарајућим општим актима које доносе надлежни органи Федерације у складу са овим Статутом.

За заступање Федерација овлашћен је:

Велизар Ђерић из Београда, адреса улица Влајковићева бр.11, ЈМБГ: 3004952710458

Оснивачи:

 1. Београдски сајам, са седиштем у Београду, улица Војводе Мишића 14

Матичниброј: _____________,  (ПИБ): ____________________

заступник: ____________________________________

 

 

потпис и печат

 

 1. Компанија ,,НОВОСТИ,, АД, са седиштем у Београду, Трг >Николе Пашића 7

Матичниброј: _______________ (ПИБ): _______________,

заступник: Милорад Вучелић, ЈМБГ: ___________________________

 

потпис и печат

 

 1. Ауто мото савез Србије, са седиштем у Београду, Рузвелтова,

Матични број: __________________  ј (ПИБ): _____________________

заступник: ___________________________ЈМБГ:_________________________

 потпис и печат

 1. Висока школа социјалног рада са седиштем у Београду, улица Теразије бр. 34,

Матични број: 17908774, Порески идентификациони број (ПИБ): 110216917,

заступник: Владимир Илић ЈМБГ: 0904974772015.

потпис и печат

 1. Предузеће за угоститељство, туризам и трговину САЈАМ доо, Београд (Савски Венац)

са седиштем у Београду, Булевар Војводе Мишића бр.14,

Матичниброј: 21000981, Порески идентификациони број (ПИБ): 108444513,

заступник: Велизар Ђерић, ЈМБГ: 3004952710458.

 

потпис и печат