Контакт

Адреса:

Теразије 36-3, 11000 Београд

Телефони:

+381 11 452 7123

+381 63 208602

ПИБ:  110839150
Матични број:  28712332

Канцеларија СФКС – Телефон: 011/4527-123; електронска пошта – kompanijskisport@gmail.com

Председник СФКС – Велизар Ђерић Телефон: 060/0114-344 електронска пошта – serbiancompanysport@gmail.com

Потпредседник СФКС – Слободан Унковић Телефон: 062/8852-211 електронска пошта – sunkovic@gmail.com

Потпредседник СФКС – Будо Вучинић Телефон: 062/208-602 електронска пошта – budavucinic5@gmail.com

Генерални секретар – Жарко Гверо Телефон: 060/6422-234 електронска пошта – zarko.gvero@gmail.com

Стручни одбор – Милисав Живановић Телефон: 063/305-747 – електронска пошта – mica.zivanovic@yahoo.com